Kontakt

Fundacja Dzieci Żywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony Środowiska
I Oddział w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci Żywione Inacz.

Działalność Fundacji Dzieci Żywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka

Fundacja powstała w sierpniu 2006 roku. Celem fundacji jest pomoc dzieciom przewlekle żywionym pozajelitowo i dojelitowo oraz ich rodzinom. Założycielom i osobom pracującym w fundacji, szczególnie też zależy na dzieciach porzuconych przez rodziny biologiczne.  Są to najczęściej dzieci przewlekle lub nieuleczalnie chore, które wymagają stałej, niejednokrotnie specjalistycznej opieki. Dzieci takie często przebywają w oddziałach szpitalnych po kilka lat. Zapewniamy takim dzieciom dodatkową opiekę w szpitalu, dzięki czemu dzieci te lepiej rozwijają się emocjonalnie, fizycznie i psychicznie. Pomagamy znaleźć rodziny zastępcze lub adopcyjne. Udało nam się już to w kilku przypadkach. 

Dzięki Fundacji Andrzejek, Mikołaj, Pawełek, Fabian i Patryk znaleźli wspaniałe rodziny zastępcze, a Daniel i Mateusz rodziny adopcyjne. Przez cały czas utrzymujemy kontakt z tymi rodzinami i je wspieramy w zależności od potrzeb na stałe lub doraźnie. Obserwujemy, jakie szczęśliwe i zadowolone są nasze dzieciaki, dzięki nowym rodzicom. Nasza pomoc ma różne formy w zależności od potrzeb.  Staramy się,  aby te rodziny mogły zawsze zwrócić się do nas z każdym problemem. Już trzeci rok z rzędu zorganizowaliśmy dla tych rodzin tygodniowe wakacje. Dla tych rodzin była to jedyna szansa jakiegokolwiek wyjazdu w czasie wakacji.

Fundacja działa przy Klinice Pediatrii i Żywienia Centrum Zdrowia Dziecka i od momentu powstania organizuje dla jej pacjentów prezenty Gwiazdkowe, Mikołajkowe oraz Dzień Dziecka. Wszystko po to, aby umilić czas dzieciom przebywającym w szpitalu, a rodzicom dać odczuć, że nie są sami ze swoimi problemami.

Dofinansowujemy też zakup bardzo drogich leków, odżywek dla dzieci, które muszą brać na stałe, a rodziny nie stać na ich zakup. Forma leczenia przewlekłym, żywieniem pozajelitowym i dojelitowym w domu jest bardzo uciążliwa dla całej rodziny. Kupujemy lub dofinansowujemy zakup sprzętu potrzebnego w leczeniu lub rehabilitacji dziecka po wyjściu do domu. Są to np. aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, małe, lekkie pompy plecakowe do podawania żywienia pozajelitowego. Koszt jednej pompy 3100zł. Wiemy, że rodziny te borykają się z różnymi problemami od medycznych poprzez emocjonalne związane z akceptacją takiej formy leczenia po zwykłe materialne wiążące się z utrzymaniem rodziny. Pacjenci ci często nie mają wsparcia w opiece zdrowotnej w pobliżu miejsca zamieszkania, gdyż musi to być pomoc wysoce specjalistyczna. Dlatego pokonują  duże odległości w drodze do lekarza na wizyty kontrolne. Pochłania to dużo czasu
i środków finansowych. Rodziny takie muszą przejść szkolenia w zakresie opieki nad swoim dzieckiem w Oddziale Żywienia Centrum Zdrowia Dziecka.

Nasze największe projekty to coroczne zjazdy integracyjno-szkoleniowe dla rodzin dzieci przewlekle żywionych pozajelitowo i dojelitowo. Fundacja organizując zjazdy chce zintegrować rodziny oraz przekazać dodatkowe wiadomości potrzebne do opieki nad dzieckiem. Na zjazdach odbywają się wykłady specjalistów.  Bardzo ważnym elementem spotkań są interaktywne zajęcia z terapeutą psychologiem. Na każdym zjeździe cieszyły się dużym powodzeniem. Wszyscy uczestnicy warsztatów podkreślali potrzebę takiej terapii. Fakt ten daje do zrozumienia jak bardzo obciąża emocje i psychikę rodzica forma leczenia ich dziecka, która często trwa wiele lat. Organizator, czyli fundacja nasza przygotowuje taki program zjazdu, aby uczestnicy na chwilę mogli zapomnieć o problemach dnia codziennego. Dla dzieci są prezenty, wycieczki i wiele atrakcji. Dla opiekunów oprócz wykładów i szkoleń, miły czas, w którym można odetchnąć od trudów dnia codziennego oraz nawiązać kontakt z innymi rodzinami będącymi w podobnej sytuacji. Fundacja stara się wychodzić naprzeciw problemom swoich podopiecznych i  dlatego zamierza kontynuować organizację zjazdów rodzin, jeżeli tylko znajdzie fundatorów takich spotkań, tym bardziej, że zainteresowanych udziałem w zjazdach jest coraz więcej i deklarują chęć spotykania się częściej niż raz w roku. Wiemy to z ankiet oceny zjazdu. W takich zjazdach biorą udział całe rodziny, nie chcemy rozdzielać zdrowego i chorego rodzeństwa. Naszymi podopiecznymi są rodziny z całej Polski. Fundacja pokrywała całkowity koszt uczestnictwa łącznie z dojazdem na spotkanie, gdyż wiele rodzin w przeciwnym razie nie mogłoby wziąć udziału w zjeździe.

.